Wykładowcy 2019/2020

Kto jest wykładowcą?

Z prośbą o prowadzenie zajęć zwróciliśmy się do osób o najwyższym autorytecie intelektualnym i dydaktycznym, prawdziwych wirtuozów słowa.

speaker
prof. Marek Wilczyński

Uniwersytet Pedagogiczny

speaker
prof. Sławomir Sprawski

Uniwersytet Jagielloński

speaker
prof. Zdzisław Zblewski

Uniwersytet Jagielloński

speaker
prof. Krzysztof Ożóg

Uniwersytet Jagielloński

speaker
prof. Mariusz Wołos

Uniwersytet Pedagogiczny

speaker
dr Michał Wenklar

Akademia Ignatianum