Wczesne Średniowiecze

Wczesne Średniowiecze (2016/2017)

Początkiem naszych intelektualnych poszukiwań był upadek Rzymu oraz wielka wędrówka ludów, będąca świtem Europy wczesnośredniowiecznej z niezwykłą symbiozą kultury germanów i reliktów świata rzymskiego. Przyjrzeliśmy się także Bizancjum Justyniana i ostatniej próbie restytucji potęgi i majestatu Imperium w kształcie terytorialnym obejmującym cały basen Morza Śródziemnego. Czasy justyniańskie nie były cezurą rozważań o Bizancjum – jego dzieje doprowadziliśmy, poprzez kryzys wieku VII, do potęgi dynastii macedońskiej wieku X i XI.

Interesowały nas też dzieje Brytanii (ze szczególnym uwzględnieniem kultury Iroszkotów), wczesnej Słowiańszczyzny a także Skandynawii. Słowianie i Wikingowie tworzyli ciekawe kultury, które na wschodzie Europy często miały żywe kontakty ekonomiczne i polityczne. Uzupełnieniem, ale oczywiście bardzo istotnym dziejów wczesnego średniowiecza były informacje o Państwie Franków (do Cesarstwa Karola) oraz Cesarstwo Ottonów. Jeden temat zawierał treści z poza europejskiego kręgu kulturowego i będzie to ekspansja świata islamu.

Harmonogram

 • Data
  Wykładowca
  Temat
  Miejsce
 • 24.10.2016
  Wielka Wędrówka Ludów – koniec Rzymu na zachodzie Europy
  Floriańska 55
 • 07.11.2016
  Barbarzyńskie państwa „sukcesyjne” na terenie zachodniego Cesarstwa Rzymskiego
  Floriańska 55
 • 12.12.2016
  Bizancjum Justyniana
  Floriańska 55
 • 16.01.2017
  Narodziny Islamu i jego ekspansja do X wieku
  Floriańska 55
 • 20.02.2017
  Od Chlodwiga do Karola Wielkiego – państwo Franków i jego dziedzictwo
  Floriańska 55
 • 13.03.2017
  Ludy Północy – Brytania i Skandynawia we wczesnym średniowieczu, wyprawy Wikingów
  Floriańska 55
 • 03.04.2017
  Słowiańszczyzna i powstanie pierwszych państw słowiańskich
  Floriańska 55
 • 24.04.2017
  Cesarstwo Ottonów – odnowienie tradycji rzymskiej
  Floriańska 55