Polska Średniowieczna

Polska Średniowieczna (2013/2014)

W IV roku wykładowym Akademii Siemaszki w roku szkolnym 2013 / 2014 odbyło się 8 spotkań przybliżających dzieje Polski okresu średniowiecznego. Tradycyjnie do współpracy zaprosiliśmy znanych i wybitnych wykładowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Poznaliśmy dzieje ziem polskich w czasach najdawniejszych, państw plemiennych, dynastii piastowskiej – głównie działalności Mieszka I i jego poprzedników. Opowiedzieliśmy o Chrzcie Polski i kontaktach z Cesarstwem. Określiliśmy okoliczności przejęcia władzy przez Bolesława Chrobrego i jego politykę, a także kontakty z Niemcami i historię wyprawy kijowskiej oraz kryzys dynastii i zniszczenie państwa przez Czechów. Następnie poznaliśmy działalność Władysława Łokietka – rywalizacja z Przemyślidami oraz historię Litwy w XIII i XIV wieku, m.in. okoliczności zawarcia unii w Krewie, opowiedzieliśmy historię dynastii Jagiellonów – zarys genealogii – polityka dynastyczna Kazimierza Jagiellończyka. Skupiliśmy się również na kulturze Polskiej na przestrzeni wieków średnich (najbardziej charakterystyczne zabytki sztuki polskiej).

Harmonogram

 • Data
  Wykładowca
  Temat
  Miejsce
 • 07.10.2013
  Fundamenty monarchii Piastów
  Floriańska 55
 • 04.11.2013
  Władztwo Bolesława Chrobrego i Mieszka II – ekspansja i upadek pierwszej monarchii piastowskiej
  Floriańska 55
 • 02.12.2013
  Restauracja monarchii polskiej i kształtowanie się pryncypatu
  Floriańska 55
 • 13.01.2014
  Przebudowa wewnętrzna Polski w XIII wieku i jej polityczna dezintegracja
  Floriańska 55
 • 17.02.2014
  Odnowienie Królestwa Polskiego i jego modernizacja za panowania Kazimierza Wielkiego
  Floriańska 55
 • 03.03.2014
  Narodziny monarchii Jagiellonów. Unie polsko – litewskie w XIV i XV wieku
  Floriańska 55
 • 24.04.2014
  Ku potędze domu Jagiellonów w Europie środkowo – wschodniej. Jagiellońska polityka dynastyczna w XV wieku
  Floriańska 55
 • 07.05.2014
  Rozwój kultury średniowiecznej Polski. Od recepcji dorobku europejskiego do jego współtworzenia
  Floriańska 55