Misja Akademii

Misja Akademii Siemaszki

Akademia Siemaszki jest inicjatywą, której patronuje Fundacja im. Ks. Siemaszki i Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina” w Piekarach. Nawiązując do działalności Ks. Kazimierza Siemaszki chcemy stworzyć platformę na której młodzi ludzie mieliby szansę rozwijania własnych umiejętności, poszerzania horyzontów, w oparciu o wiedzę przekazywaną przez najlepszych akademickich wykładowców. Nasze zajęcia adresowane są dla tych, którym naprawdę zależy na rozwoju, poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o świat, człowieka, literaturę, sztukę, historię. Z prośbą o prowadzenie zajęć zwróciliśmy się do osób o najwyższym autorytecie intelektualnym i dydaktycznym, prawdziwych wirtuozów słowa.

Motto Akademii Siemaszkowskiej imprimis verbum (przede wszystkim słowo) ma na celu zwrócenie uwagi na wartość słowa, które w dobie technokracji, kultury krótkich wiadomości, techniki uproszczeń, przestaje być instrumentem pozyskiwania człowieka. Nie chcemy pozostać na anachronicznym poziomie, który lekceważy zdobycze cywilizacyjne, zawsze jednak winny być one podporządkowane pięknu słowa.

speaker

prof. dr hab. Mariusz Wołos

Uniwersytet Pedagogiczny

Zajmowane stanowisko służbowe, Katedra:
profesor nadzwyczajny, Katedra Najnowszej Historii Polski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
seminarium magisterskie, historia Polski XX wieku, dzieje integracji europejskiej, historia obszaru języka rosyjskiego, źródłoznawstwo XX wieku, nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku.

Zainteresowania badawcze:
historia stosunków międzynarodowych w pierwszej połowie XX wieku, dzieje dyplomacji polskiej, radzieckiej i francuskiej, historia Polski w okresie międzywojennym, historia Związku Radzieckiego, biografistyka, mniejszości

speaker

dr hab., prof. UP Marek Wilczyński

Uniwersytet Pedagogiczny

Wykładowca Historii starożytnej na Uniwersytecie Pedagogicznym. W jego zainteresowaniach badawczych najważniejsze miejsce zajmuje historia późnego antyku i wczesnego Bizancjum, Wielka Wędrówka Ludów oraz etnogeneza plemion germańskich a także królestwa germańskie na terenie imperium rzymskiego w IV – VI w. n.e. Profesor Marek Wilczyński jest członkiem Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antyku Polskiej Akademii Nauk, Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności, Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Realizacji Założeń Deklaracji Bolońskiej, oraz Rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. oceny podręczników szkolnych.

speaker

prof. dr hab. Andrzej Borowski

Uniwersytet Jagielloński

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Instytutu Polonistyki UJ (od 1991 do września 2002), Kierownik Katedry Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej w Instytucie Polonistyki UJ (od r. 1999), Kierownik Zakładu Bibliografii Polskiej im. K. Estreichera UJ (od r. 1975), Wykłady zagraniczne: visiting professor 1979–1980 w Katholieke Universiteit Leuven oraz w Rijksuniversiteit Gent (Belgia); wykłady: Ruhr Universität bochum (Niemcy), Université de Bourgogne w Dijon (Francja), Der Universität Zurich (Szwajcaria), Institut Nationale des Langues et Civilisations Orientales (Paryż), Centre de Civilisation Polonaise w Paris–Sorbonne IV.

Hostel Brama

Hostel Brama znajduje się w zabytkowej kamienicy położonej w samym sercu historycznego i królewskiego Krakowa, przy Bramie Floriańskiej. Hostel swoją działalność turystyczną prowadzi od 2006 roku. Wszystkie najważniejsze zabytkowe miejsca naszego pięknego miasta – Wawel, Rynek Główny, Synagogi na Kazimierzu – są zatem na wyciągnięcie ręki i dostępne nawet dla leniwego spacerowicza.

Właścicielem Hostelu Brama jest Fundacja im. Księdza Siemaszki. Celem Fundacji jest stworzenie szansy zdobycia wykształcenia i umożliwienia wszechstronnego rozwoju młodzieży pochodzącej z ubogich środowisk społecznych.

Cytaty

Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

św. Jan Paweł II

Historia jest dziełem człowieka, a nie sił przyrody, nieubłaganej dialektyki, ducha dziejów czy czegoś podobnego. Historia jest w ręku człowieka, który jest wyprostowany, odzyskał honor i swoją godność, nie da się poniżyć.

Zbigniew Herbert

Jeśli się nie zna historii, pozostaje zawsze dzieckiem.

Cyceron