Car locksmiths leeds Car locksmiths leeds - found

 

  W IV roku wykładowym Akademii Siemaszki w roku szkolnym 2013 / 2014 odbyło się 8 spotkań przybliżających dzieje Polski okresu średniowiecznego. Tradycyjnie do współpracy zaprosiliśmy znanych i wybitnych wykładowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

 

 

 

Harmonogram spotkań

 

Temat wykładu

Data

Treść

 Gniezno X w.

1

 „Fundamenty monarchii Piastów

7 X 2013

Ziemie polskie w czasach najdawniejszych. Państwa plemienne. Dynastia piastowska – działalność Mieszka I i jego poprzedników. Chrzest Polski i kontakty z Cesarstwem.

2

 „Władztwo Bolesława Chrobrego i Mieszka II – ekspansja i upadek pierwszej monarchii piastowskiej”

4 XI 2013

Okoliczności przejęcia władzy przez Bolesława Chrobrego. Polityka Chrobrego; kontakty z Niemcami, wyprawa kijowska. Koronacja królewska. Upadek monarchii pierwszych Piastów za Mieszka II. Bunt ludowy i reakcja pogańska. Kryzys dynastii i zniszczenie państwa przez Czechów.

  

Bolesław Chrobry

3

„Restauracja monarchii polskiej i kształtowanie się pryncypatu”

2 XII 2013

Bunt ludowy

4

 "Przebudowa wewnętrzna Polski w XIII wieku i jej polityczna dezintegracja”

13 I 2014

Rozbicie dzielnicowe – zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze. . Tendencje zjednoczeniowe i zagrożenia zewnętrzne doby rozbicia dzielnicowego.

Bitwa pod Legnicą 1241

5

„Odnowienie Królestwa Polskiego i jego modernizacja za panowania Kazimierza Wielkiego

17 II 2014

Działalność Władysława Łokietka – rywalizacja z Przemyślidami. Koronacja Łokietka w 1320 i kolejne lata jego panowania. Polityka Kazimierza Wielkiego. Panorama zmian w państwie w okresie jego rządów. Kwestia kontaktów z Andegawenami, problem Rusi Halickiej. Testament króla i jego polityka pomorska.

Insygnia koronacyjne Kazimierza Wielkiego

6

„Narodziny monarchii Jagiellonów. Unie polsko – litewskie w XIV i XV wieku”

3 III 2014

Litwa w XIII i XIV wieku. Okoliczności zawarcia unii w Krewie. Zagrożenie krzyżackie. Polityka Władysława Jagiełły. Kolejne unie polsko – litewskie w XV wiek i ich konsekwencje. Unia lubelska.

Władysław Jagiełło

7

 „Ku potędze domu Jagiellonów w Europie środkowo – wschodniej. Jagiellońska polityka dynastyczna w XV wieku”

24 III 2014

Dynastia Jagiellonów – zarys genealogii – polityka dynastyczna Kazimierza Jagiellończyka. Jagiellonowie na tronach czeskim i węgierskim. Relacje z innymi dynastiami.

Krzyżacy

8

„Rozwój kultury średniowiecznej Polski. Od recepcji dorobku europejskiego do jego współtworzenia”

7 IV 2014

Jagiellonowie w Europie

Tel. 509 828 653

Adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Fibule Ostrogotów 

Tierra de Barros w Hiszpanii

VI wiek 

 

Copyright © Akademia Siemaszki 2013. All Rights Reserved.