Wykład roczny 2023/2024

Informacje / Rzeczpospolita XVII wieku – wielkość i upadek sarmackiego imperium

W roku szkolnym 2023 / 24 przygotowaliśmy dla Państwa, dzięki wsparciu Fundacji im. Ks. K. Siemaszki, kolejny cykl wykładów. Tym razem polem naszej naukowej peregrynacji będzie niespokojny i burzliwy okres wieku XVII w Rzeczypospolitej. Zwykle sprawia on uczniom wiele problemów ze względu na mnogość wydarzeń historycznych, konfrontacji bitewnych, wielowymiarowość procesów społecznych, ustrojowych i gospodarczych. Chcielibyśmy tę ważną dla naszej historii epokę odkodować i uczynić bardziej zrozumiałą.

Nasze spotkania zostały ułożone w taki sposób, aby pokazać szerokie tło kulturowe i polityczne niezbędne do właściwego odczytania ówczesnych wydarzeń. Stosujemy bardzo atrakcyjną w dzisiejszej historiografii mnogość perspektyw obejmujących zarówno wielką politykę, czy precyzyjniej nawet geopolitykę europejskich dworów, jak i realia życia codziennego zwykłych ludzi. Ci ostatni często z trwogą zmuszeni byli obserwować i doświadczać trudów wojen, kryzysów gospodarczych, przesileń ustrojowych, tumultów religijnych czy buntów szlacheckich. Wiek XVII niewątpliwie dostarczał okrutnych i bezlitosnych zdarzeń do których dostosowały się nawet warunki klimatyczne, chłodne i wymagające w tamtym czasie. Badacze klimatu nazwali je potem małą epoką lodowcową.

Niewątpliwym interesującym akcentem XIV edycji, jak bywało często wcześniej, będą interesujące biografie osób, będących bohaterami tego stulecia. Większość z nich na stałe znalazło miejsce w polskiej historii a niektórzy nawet w hymnie narodowym. Ważnym elementem cyklu będą też szeroko rozumiane zmiany kulturowe, które często stawały się zaczynem lub zwiastunem głębokich i długotrwałych procesów zauważalnych w kolejnych stuleciach.

W tym roku ponownie do współpracy zaprosiliśmy Pana doktora Marcina Gadochę, pracownika naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nasze ubiegłoroczne spotkania cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem, a Pan Doktor dał się poznać jako wspaniały wykładowca, który posiada cenną umiejętność przekazania wiedzy w sposób interesujący i nowoczesny zarazem. Imponującą wiedzę opartą na badaniach naukowych łączy z dużym poczuciem humoru oraz doskonałym wyczuciem selekcji materiału i dostosowania go do możliwości percepcyjnych młodych słuchaczy. Pan doktor jest czynnym badaczem dziejów epoki nowożytnej i zarazem wielkim przyjacielem młodzieży. Na wielu polach zajmuje się popularyzacją wiedzy o tej niezwykle ciekawej epoce, w tym dziejów i kultury Krakowa.