Wykład roczny 2019/2020

Informacje

Akademia Siemaszki Imprimis Verbum w bieżącym roku wykładowym 2019/2020 świętuje pierwszą dekadę działalności. Dzięki środkom finansowym i bazie lokalowej Fundacji im. ks. K. Siemaszko udało się zorganizować 126 akademickich wykładów. W tej liczbie znalazły się spotkania tematyczne organizowane na terenie sali wykładowej Hostelu Brama, wykłady oraz sesje naukowe prowadzone w Liceum Ogólnokształcącym w Piekarach. Wśród prelegentów znalazło się kilkunastu pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Ignatianum czy Instytutu Pamięci Narodowej o tytułach doktorskich oraz profesorskich. W zajęciach na przestrzeni dekady wzięło udział ponad 1000 słuchaczy.

Na rok jubileuszowy zaplanowano cykl wykładów zatytułowanych Maraton Mistrzów. Do udziału zaproszono wykładowców z minionych edycji, którzy prezentować będą najciekawsze zagadnienia własnej pracy badawczej. Taki scenariusz umożliwi różnicowanie treści, pokazuje różne style narracji prowadzących spotkania, a nowatorska formuła podkreśli wyjątkowość tegorocznego projektu.