Grecja

Starożytna Grecja (2011/2012)

W roku wykładowym 2011 / 2012 odbyło się 8 spotkań przybliżających dzieje i kulturę starożytnej Grecji. Do współpracy zaprosiliśmy znanych i wybitnych wykładowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Najstarsze kultury strefy egejskiej. Kultura Krety – pałace i ich polityczne znaczenie. Charakterystyka cywilizacji minojskiej i jej koniec. Migracja Achajów. Początki i rozwój cywilizacji mykeńskiej w Grecji. Wieki ciemne i ich następstwa.

Historia i specyfika polis spartańskiego. Powstanie i najważniejsze wydarzenia. Organizacja państwa spartańskiego. Społeczeństwo Sparty i wychowanie agoge. Kultura Sparty i jej losy w okresie hellenistycznym. Przyczyny i przebieg wojen perskich. Charakterystyka działań od powstania jońskiego do pokoju Kaliasza. Specyfika działań militarnych i następstwa tego konfliktu. Rozwój i powstanie teatru w Grecji. Struktura greckiego dramatu. Aktor w teatrze greckim. Przyczyny i przebieg wojny peloponeskiej. Specyfika działań militarnych. Konsekwencje zmagań dla Sparty, Aten oraz Persji. Polityka Filipa II i jego podboje. Wyprawa Aleksandra Wielkiego na Persję. Państwo Perskie przed dzień agresji. Bitwy i polityka Aleksandra Macedońskiego. Podział państwa Aleksandra po jego śmierci. Wojny Diadochów. Monarchie hellenistyczne. Dziedzictwo epoki hellenistycznej.

Harmonogram

 • Data
  Wykładowca
  Temat
  Miejsce
 • 17.10.2011
  Najstarsze kultury egejskie. Kreta i Cyklady
  Floriańska 55
 • 07.11.2011
  Cywilizacja mykeńska
  Floriańska 55
 • 05.12.2011
  Dzieje, ustrój i społeczeństwo starożytnej Sparty
  Floriańska 55
 • 09.01.2012
  Wojny perskie i ich konsekwencje
  Floriańska 55
 • 06.02.2012
  Teatr jako zjawisko społeczne w Grecji
  Floriańska 55
 • 05.03.2012
  Wojna peloponeska i jej znaczenie dla Hellady
  Floriańska 55
 • 02.04.2012
  Macedonia Filipa II i wyprawa Aleksandra
  Floriańska 55
 • 14.05.2012
  Epoka hellenistyczna i jej dziedzictwo
  Floriańska 55